Belarusko Poradenské služby, právnická podpora

Intell-Consult Poradenské služby, právnická podpora

Adresa/telefon/e-mail

Právnické poradenství:
• komplexní právnický doprovod hospodářské činnosti,
• poradenství ohledně právních dotazů v oblasti zahraniční hospodářské činnosti,
• expertiza smluv, příprava a sestavení reklamačních a žalobních dokumentů,
• zastupování zájmů v hospodářských soudech, sestavení námitek proti opatření daňové kontroly a jiným kontrolním orgánům,
• zastoupení zájmů klienta před celními orgány Ruska, Běloruska,
• přípravné urovnání soudních sporů,
• pomoc klientovi při výkonu rozhodnutí hospodářského soudu,
• právní expertiza představených smluv a jiných dokumentů,
• registrace společnosti se zahraničními investicemi,
• sestavení zahraničních ekonomických smluv.

Finančně analytiské poradenství:
• komplexní analýzy finančně hospodářských činností,
• organizace a vzetí do řídíci evidence,
• iscenace finančního plánování a rozpočtová analýza společnosti,
• optimalizace finančních schémat zůčtování a zdaňování,
• poskytnutí informací ohledně finanční situace a solventnosti společností-nerezidentů,
• příprava investičních projektů a plánování podnikání a vypracování obchodních koncepcí pro společnosti s odlišným vlastnictvím,
• analýzy finanční situace společnosti.
• poradenství ohledně řízení úvěrových pohledávek, organizace plánování investičních proudů,
• vypracování a zavedení systému řídící evedence.

Marketingové poradenství a průzkum:
• komplexní ausit marketingu ve společnosti, ocenění a vypracování marketigové strategie,
• marketingové odůvodnění investičních projektů,
• analytický přehled trhu, jeho jednotlivých odvětví a segmentů v zemích,
• doporučení ve výběru partenrů/ dodavatelů, vymezení volných tržních mezer a mezer s minimální úrovní konkurence,
• analýza vnějších faktorů, ovlivňujících činnost společnosti (demografické, ekonomické, právní, technologické, sociálně kulturní),
• ke zjištění příčiny vzniku problému v zásobování, ve výrobě a prodeji pomůže analýza faktorů, které určují vnější okolnosti pro Váš biznes,
• analýza a doporučení při výběru partnerů,
• analýza úrovně konkurence, silných a slabých míst konkurence,
• výpočet a odůvodnění existující a potenciální kapacity trhu.

SP s.r.o. "Intell-Consult" se specializuje na poskytování komplaxních poradenských služeb v podnikání a řízení. Spektrum poskytujících služeb doléhá na řídící, finanční, marketingové, právnické aspekty současného podnikání, taktéž oblast personální technologie. Metody práce, které použiváme, jsou rozpracovány na základě adaptovaných realizací a potřebnostech východoevropského trhu současných standardů poradenství, analýz a průzkumů.